فایل word پرسشنامه فعاليت بدني بک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه فعاليت بدني بک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه فعالیت بدنی بک

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی _ گرایش فیزیولوژی ورزشی

جهت سنجش میزان فعالیت بدنی نمونه‌ها از پرسشنامه فعالیت بدنی بک استفاده گردید که میزان فعالیت افراد را با توجه به نوع شغلشان بررسی می‌کند و دارای 16 آیتم پنج گزینه‌ای می‌باشد. هر آیتم بر حسب مقیاس پنج درجه‌ای لیكرت سنجیده و به 5 درجه، رتبه‌بندی شده است(هرگز= 1، همیشه= 5، به غیر از سؤال 2 که برعکس نمره‌گذاری می‌شود). نمره‌دهی پرسشنامه به نحوی است كه افرادی كه فعالیت بدنی بیشتری دارند، نمرات بالاتری كسب می‌كنند که كمینه‌ی نمره‌ی كل یك فرد 5 و بیشینه‌ی نمره‌ی آن 15 می‌تواند باشد. این مقیاس دارای 3 زیرمقیاس بوده که میزان فعالیت افراد را تحت عنوان سه زیر مقیاس: 1-  فعالیت شغلی، 2- فعالیت‌های ورزشی، و 3- فعالیت مربوط به اوقات فراغت، بررسی می‌کند(28).

زیرمقیاس‌ها عبارتند از: 1- زیرمقیاس مربوط به فعالیت‌های شغلی شامل 8 سؤال بوده که میزان فعالیت افراد را با توجه به نوع شغلشان و وضعیت بدنی افراد در هنگام اشتغال بررسی کرده و همچنین به مقایسه افراد با همسالان در ارتباط با میزان فعالیت بدنی می‌پردازد و هر آیتم بر حسب مقیاس پنج درجه‌ای لیكرت سنجیده و به 5 درجه، رتبه‌بندی شده است(هرگز= 1، همیشه= 5، به غیر از سؤال 2 که برعکس نمره‌گذاری می‌شود). 2- زیرمقیاس مربوط به فعالیت‌های ورزشی که در آن نوع فعالیت ورزشی اول و فعالیت ورزشی دوم(در صورتی که فرد به دو نوع فعالیت ورزشی بپردازد) و همچنین شدت فعالیت ورزشی و تعداد ساعات اختصاص یافته به آن رشته ورزشی در هفته و همین طور تعداد روزهای اختصاص یافته به آن رشته ورزشی در طول ماه و سال بررسی می‌گردد. 3- زیرمقیاس مربوط به اوقات فراغت که شامل 7 سؤال بوده و میزان و نوع فعالیت افراد(فعالیت ورزشی، تماشای تلویزیون، پیاده‌روی، دوچرخه سواری) را در اوقات فراغت سنجیده و به مقایسه  میزان فعالیت بدنی افراد با گروه همسالان خود می‌پردازد که هر سؤال برحسب مقیاس پنج درجه‌ای لیكرت سنجیده می‌شود(به غیر از سؤال 13 که برعکس نمره‌گذاری می‌شود) و  دامنه نمرات ممکن بین 5 تا 15 می‌باشد. همچنین در این پرسشنامه نمره بالاتر نشان‌دهنده‌ی فعالیت بدنی بیشتر است.

لینک کمکی