فایل word پرسشنامه رابطه‌ي بين کيفيت ‌زندگي کاري و مديريت ارتباط بامشتري در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه رابطه‌ي بين کيفيت ‌زندگي کاري و مديريت ارتباط بامشتري در سازمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه رابطه‌ی بین کیفیت ‌زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری در سازمان

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه شامل 36 سؤال می باشد. که در آن  برای سنجش سنجش کیفیت زندگی کاری از هشت مؤلفه والتون و برای سنجش مدیریت ارتباط با مشتری که شامل سه بعد (بعد جذب،  حفظ گسترش روابط با مشتری ،  زیر ساختاری و مشتری گرایی ) استفاده شده است. سطح اندازه گیری پرسشنامه فاصله ای و براساس 5 طیف لیکرت(خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد ) می باشد.

لینک کمکی