فایل word پرسشنامه رتبه بندي عوامل موثر بر اثربخشي پيام هاي بازرگاني در جذب مخاطب بر اساس فريدمن (الميرا باروقي1392)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه رتبه بندي عوامل موثر بر اثربخشي پيام هاي بازرگاني در جذب مخاطب بر اساس فريدمن (الميرا باروقي1392)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب بر اساس فریدمن (المیرا باروقی1392)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از نوع محقق ساخته و شامل 22 سوال جهت ارایه راهکارهایی به منظور ارتقای جذب مخاطب می­باشد كه در راستای آزمون فرضیه­های پژوهش طراحی گردیده است. پژوهش حاضر در قالب 4 متغیر مورد بررسی قرار گرفته است كه سوالات پشتیبانی كننده مربوط به هر یك از متغیر ها در جدول زیر ارائه گردیده است.

( جدول 3-2 ) سوالات پشتیبانی كننده مربوط به هر یك از متغیر ها

ردیف متغیرهای تحقیق سوالات پرسشنامه
1 جلب توجه (آگاهی) 4-1
2 ایجاد علاقه 7-5
3 تحریک و تمایل(ایجاد تمایل) 11-8
4 سوق دادن ( اقدام به خرید) 22-12
5 اثربخشی پیام­های بازرگانی در جذب مخاطب 22-1

لینک کمکی