فایل word پرسشنامه طراحي الگوي ارزش پيشنهادي کارفرما از ديدگاه نخبگان دانشجويي( حاتمي و همکاران 1391)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه طراحي الگوي ارزش پيشنهادي کارفرما از ديدگاه نخبگان دانشجويي( حاتمي و همکاران 1391)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی( حاتمی و همکاران 1391)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای 40 سوال بوده و توسط کیوان حاتمی و همکاران 1391 ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. گزاره‌ها با طیف پنج نقطه‌ای لیکرت توزیع شد.

ردیف نام مؤلفه تعداد گزاره‌ها
1 روابط اجتماعی 9
2 شرابط شغلی 10
3 جو کاری 8
4 آموزش و یادگیری 5
5 درآمد ماهانه 2
6 موقعیت جغرافیایی 2
7 پاداش‌دهی بیرونی 2
8 پاداش‌دهی درونی 2

لینک کمکی