فایل word پرسشنامه طراحي الگوي مفهومي گردشگري پايدار بر پايه بازاريابي پايدار (هادي کليوند 1392 )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه طراحي الگوي مفهومي گردشگري پايدار بر پايه بازاريابي پايدار (هادي کليوند 1392 )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار(هادی کلیوند 1392)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن­ها، در بین گردشگران، مدیران و کارشناسان سازمان گردشگری و خبرگان فن بازاریابی مورد پژوهش که به عنوان نمونه انتخاب    شده اند پرشسنامه ای  پخش و بعد از تکمیل جمع آوری می­شود این پرسشنامه با ارزش گذاری  0-100 تنظیم شده است، که در جدول 3-2 ارتباط سؤالات با هر یک از متغیرهای پژوهش نشان داده شده­است،

جدول(3-1)ارتباط سؤالات با هر یک از متغیرهای پژوهش

فرضیه متغیرها سوالات پرسشنامه
1  اجتماعی 3-1
2  سیاسی 6-4
3 کیفیت خدمات 9-7
4  محیطی 12-10
5  فرهنگی 15-13
6 بازاریابی 18-16
7 رضایت گردشگر 21-19
8 اعتماد گردشگر 24-22
9 وفاداری گردشگر 27-25
گردشگری پایدار 30-28

 

 

 

 

 

لینک کمکی