فایل word پرسشنامه طراحي برنامه ريزي استراتژيک درتوسعه پايدار سازمان (جوانمير دارابي 1393 )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه طراحي برنامه ريزي استراتژيک درتوسعه پايدار سازمان (جوانمير دارابي 1393 )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه طراحی برنامه ریزی استراتژیک درتوسعه پایدار سازمان (جوانمیر  دارابی 1393 )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. )جوانمیر  دارابی( 1393

این ابزار اندازه­گیری شامل پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه مولفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در توسعه پایدار سازمان در دو قسمت وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بوده است. این پرسشنامه در 46 سؤال طراحی گردیده است که نمره گذاری آن به قرار زیر است:

جدول(3-3): نمره­گذاری پرسشنامه طراحی برنامه‌ریزی استراتژیک در توسعه پایدار
سازمان

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم گزینه انتخابی
5 4 3 2 1 امتیاز

 جدول(3-4): نحوه توزیع سؤالات پرسشنامه طراحی برنامه‌ریزی استراتژیک در توسعه پایدار

سازمان

عامل­ها نحوه توزیع سؤالات
تفکر استراتژیک 1 تا 10
بازاندیشی 11 تا 18
بازسازی ساختارها 19 تا 26
بازآفرینی 27 تا 38
بازآفرینی قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدها 39 تا 46

 

 

 

لینک کمکی