فایل word پرسشنامه طراحي ساختار سازماني مناسب در جهت كاهش فساد اداري در سازمانهاي اداري( آزاده محبي نژاد1390)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه طراحي ساختار سازماني مناسب در جهت كاهش فساد اداري در سازمانهاي اداري( آزاده محبي نژاد1390)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت كاهش فساد اداری در سازمانهای اداری( آزاده محبی نژاد1390)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسش­نامه در سه بخش، پرسش­های عمومی6سوال، پرسش­های چندگزینه­ای (بسته)39سوال و پرسش­های تشریحی (باز)6سوال طراحی شده است.

در این پژوهش برای تهیه پرسشنامه ابتدا متغیرهای فرضیه ها شناسائی شده و برای هرکدام از آنها شاخصهایی در نظر گرفته شد . اطلاعات مورد استفاده از منابع علمی معتبر ( که در ادبیات موضوع آمده)، اعمال نظرات اساتید ارجمند راهنما و مشاور گردآوری گردید سپس بر مبنای شاخصهای تعیین شده اقدام به طراحی سوالات گردید. همچنین در این تحقیق از طیف پنج گزینه ای با گزینه های (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) استفاده شده است.

سوالات 1 تا 8 و 34-38 و 30 اندازه گیری میزان رسمیت در بانك ملی را پوشش می دهند.

سوالات 9 تا 10: میزان پیچیدگی موجود در بانك ملی را اندازه گیری می كنند.

سوالات 11 تا 14 تمركز یا عدم تمركز سازمانی در بانك ملی را اندازه می گیرد.

سوالات 15 تا 18، می توان میزان بکار گیری بانک ملی از تکنولوژی روز را اندازه گیری کرده و ارتباط آن با فساد اداری در سازمان را بررسی نمود.

سوالات 19 تا 20 با این شاخص به این موضوع که آیا محیط بانک ملی ایران محیط مطمئنی است یا خیر پی برده و در مورد نوع ساختاری که بهتر است داشته باشد پیشنهاداتی خواهیم داد.

سوالات 21 تا   24 و 39 با مرور ادبیات موضوع و نقش اساسی فرهنگ سازمانی در جهت کاهش فساد اداری اندازه گیری این شاخص بسیار ضروری می باشد

پرسش­های 25-33 بجز 30 امکانات رفاهی پرسنل بانک ملی ایران را ارزیابی می­کند.

لینک کمکی