فایل word پرسشنامه ميزان ناتواني (سلامت HAQ) فرايزو همکارانش 1980

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه ميزان ناتواني (سلامت HAQ) فرايزو همکارانش 1980  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه میزان ناتوانی (سلامت HAQ) فرایزو همکارانش 1980

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته آموزش پرستاری(گرایش داخلی – جراحی )

این بخش مربوط به پرسش نامه 20 موردی  بررسی سلامت HAQ  [1] جهت  تعیین میزان ناتوانی بود. این پرسش نامه توسط  فرایز [2]  و همکارانش در سال 1980 ساخته شد و قابلیت اعتماد و اعتبارآن توسط براس[3] و فرایز در سال 2003 تایید شد.در شاخص ناتوانی، 20سوال در 8مقوله عملکردی از قبیل لباس پوشیدن ، آراستن، برخاستن، غذاخوردن،  قدم زدن ،بهداشت شخصی ،بلند کردن ،گرفتن ( اشیا) و فعالیت های بیرون از خانه  میباشد.

لینک کمکی