فایل word پرسشنامه تأثير خودکارآمدي بر قصد کارآفرينانه( با استفاده از مدل لينان) سارا رحماني1391

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه تأثير خودکارآمدي بر قصد کارآفرينانه( با استفاده از مدل لينان) سارا رحماني1391  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه تأثیر خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه( با استفاده از مدل لینان) سارا رحمانی1391

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته مدیریت کارآفرینی

پرسشنامه مذکور دارای دو بخش است که در بخش اول سؤالات عمومی و در بخش دوم سؤالات تخصصی مطرح گردیده است.

سؤالات عمومی: در بخش عمومی، سؤالات جمعیت‌شناختی از قبیل جنسیت، سطح تحصیلات،رشته تحصیلی،وضعیت اشتغال و افراد مورد سؤال قرار گرفته است.

سؤالات تخصصی: این بخش شامل 27 سوال تخصصی بوده  که  به هفت بخش تقسیم شده است.شش بخش آن شامل شاخص‌های خودکارآمدی است و یک بخش مربوط به سنجش قصد کارآفرینی است.

در جدول ( 1- 3 )تقسیم‌بندی سؤالات بر اساس متغیرها ارائه شده است.

جدول (1-3): تقسیم‌بندی سؤالات پرسشنامه بر اساس متغیرهای تحقیق

متغیر تعداد سؤال پرسشنامه
 مهارت شناخت فرصت‌ها 7
مهارت ایجاد محیط نوآورانه 4
مهارت توسعه منابع انسانی 3
مهارت ایجاد رابطه با سرمایه‌گذاران 3
مهارت رویارویی با چالش‌های غیر منتظره 3
مهارت شناسایی هدف اصلی 3
قصد کارآفرینانه 4

پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه، تلاش شد تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه نیز تعیین شود.

لینک کمکی