فایل word پرسشنامه عملکرد خانواده(آمنه منصوري مهرآبادي 1393 )بااستفاده از پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر(FAD)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

ir' target='_blank' style='color:#000;text-decoration:none;box-shadow:none;border-bottom:none'>دارد نحوهی باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه عملکرد خانواده(آمنه منصوري مهرآبادي 1393 )بااستفاده از پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر(FAD) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه عملکرد خانواده(آمنه منصوری مهرآبادی( 1393 )بااستفاده از پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر(FAD)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و توسط منصوری مهرآبادی و همکاران 1393 ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. برای متغیر از پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر(FAD) استفاده شد

 

ابعاد عملکرد خانواده

تعداد گویه
حل مشکل 4
ارتباط 3
نقش ها 5
کنترل رفتار 3
واکنش عاطفی 2
آمیزش عاطفی 3
عملکرد کلی 5

لینک کمکی