فایل word پرسشنامه مقياس شادماني زناشويي(MHS)( آرزين، ناستر و جونز (1973))

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه مقياس شادماني زناشويي(MHS)( آرزين، ناستر و جونز (1973)) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه مقیاس شادمانی زناشویی(MHS)(آرزین، ناستر و جونز (1973))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این مقیاس توسط آرزین، ناستر و جونز (1973)، به منظور اندازه‌گیری سطح شادمانی زناشویی تهیه شده است. این ابزار ده سوالی ابتدا برای آزمون اثرات مشاهده‌ای تقابل طراحی شد که یک رویکرد رفتاری در مشاوره زناشویی است. این مقیاس میزان کلی شادمانی زناشویی را در نه محیط متفاوت از روابط زن و شوهر با استفاده از شاخصهای تک‌ماده‌ای کلی می‌سنجد. از هر پرسش می‌توان به عنوان یک شاخص مستقل برای شادمانی زناشویی در زمینه‌های خاصی از تعامل زناشویی استفاده کرد. برای بدست آوردن شاخص کلی شادمانی زناشویی می‌توان نمرات کل سوالات را جمع کرد. در مقابل هر گزاره یک طیف از 1 تا 10 قرار دارد که پاسخ‌دهنده با توجه به گزاره، میزان شادمانی خود را در آن حیطه درجه‌بندی می‌کند (ثنایی، 1379).

نتایج پژوهشهای سازندگان این مقیاس نشان داده که این ابزار برای اندازه‌گیری تغییر، حساس است و ارتباط معنی‌داری با مقیاس سازگاری زوجی لاک- والاس[1] نشان داده است (هارینگ، هویت وفلت[2]، 2003).  همچنین در پژوهش مک‌کریدی، اپستین و کاهلر[3](2004) میزان همبستگی آن با مقیاس کیفیت روابط زناشویی اسپنیر(DAS) 71/0 بدست آمده است.

لینک کمکی