فایل word پرسشنامه جهت¬گيري ديني (خليليان گورتاني و همکاران 1393)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه جهت¬گيري ديني (خليليان گورتاني و همکاران 1393) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه جهت گیری دینی (خلیلیان گورتانی و همکاران 1393)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در رشته  پژوهش علوم اجتماعی

در پژوهش حاضر جهت سنجش انواع جهت­گیری دینی از مقیاس جهت­گیری دینی که شامل سکولاریسم(10 گویه)، پلورالیسم(14گویه)، بنیادگرایی(10گویه)، درونی(2گویه)، بیرونی(2گویه)، معرفت­اندیش(2گویه)، تجربت اندیش(2گویه)، مصلحت­اندیش (2گویه)، این جهانی(2گویه) و آن جهانی(2گویه) که به صورت محقق ساخته است، استفاده شده است.

متغیر جهت­گیری دینی به وسیله  48 گویه و در قالب 10نوع جهت­گیری دینی با استفاده از گویه های محقق ساخته خلیلیان1393, در قالب طیف پنج قسمتی لیکرت(کاملاً موافق، موافق، بی نظر، مخالف و کاملاً مخالف) سنجیده شده است. انواع جهت­گیری دینی همراه با تعداد گویه آنها در جدول زیر آمده است.

 

متغیر

تعداد گویه  

متغیر

تعداد گویه
جهت­گیری دینی سکولاریسم 10 جهت­گیری دینی آن جهانی 2
جهت­گیری دینی پلورالیسم 14 جهت­گیری دینی این جهانی 2
جهت­گیری دینی بنیادگرایی 10 جهت­گیری دینی معرفت­اندیش 2
جهت­گیری دینی درونی 2 جهت­گیری دینی مصلحت­اندیش 2
جهت­گیری دینی بیرونی 2 جهت­گیری دینی تجربت­اندیش 2

لینک کمکی