فایل word پرسشنامه بررسي جامعه¬شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن( علي آژده 1393 )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه بررسي جامعه¬شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن( علي آژده 1393 ) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه بررسی جامعه شناختی شاخص های کیفیت زندگی روستایی و عوامل اجتماعی موثر بر آن( علی آژده 1393 )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در رشته  پژوهش علوم اجتماعی

این پرسشنامه دارای 69 سوال بوده و توسط علی آژده و همکاران 1393 ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. متغیرهای مستقل عبارتند از: درآمد سرانه، تحصیلات، پایگاه اقتصادی اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و سرمایه اجتماعی. جامعه آماری مناطق روستایی میباشد. متغیر وابسته کیفیت زندگی میباشد.

به مظور سنجش سرمایه اجتماعی، سه بعد برای آن در نظر گرفته شده که عبارت هستند از : اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انتظارها و تعهد‌های اکتسابی و تایید شده به لحاظ اجتماعی است که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان‌ها ونهادهای مربوط به زندگی اجتماعی دارند (پکستون، 105،1999).

در این پژوهش سرمایه اجتماعی ( سطح سنجش فاصله­ای) شامل دو بعد سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی است که هر کدام از این دو نیز به ابعاد کوچکتر تقسیم می­شوند.

متغیر ابعاد ابعاد موءلفه­ها
سرمایه اجتماعی ساختاری شبکه اجتماعی فراوانی شبکه
اندازه شبکه
شناختی اعتماد اعتماد بین شخصی
اعتماد تعمیم یافته
اعتماد به نهادها
مشارکت اجتماعی مشارکت مدنی
مشارکت غیر رسمی
مشارکت در انتخابات

احساس محرومیت نسبی ( سطح سنجش فاصله­ای) با استفاده از  12پرسش‌ مورد سنجش قرار گرفته است. با توجه به اینکه در تجزیه و تحلیل داده­ها کمترین نمره مربوط به احساس محرومیت نسبی17 و بیشترین نمره 48 می­باشد و از انجا که سطح سنجش آن فاصله ای بوده بنابراین، در داخل ویژوال بین به چهار دسته پایین، متوسط به پایین، متوسط به بالا، و بالا تقسیم می­شود.

ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی ( سطح سنجش فاصله­ای)  نیز در قالب 15 پرسش با طیف اصلا، کم، تا حدودی، زیاد، و کاملا زیاد مورد سنجش قرار گرفته اند. با توجه به اینکه در تجزیه و تحلیل داده­ها کمترین نمره مربوط به کیفیت زندگی کل 18 و بیشترین نمره 58 می­باشد و از انجا که سطح سنجش آن فاصله ای بوده بنابراین، در داخل ویژوال بین به چهار دسته کیفیت زندگی پایین، متوسط به پایین، متوسط به بالا، و بالا تقسیم می‌شود.

متغیر ابعاد تعداد گویه­ها
کیفیت زندگی عینی 5
ذهنی 10

لینک کمکی