فایل word پرسشنامه بررسي رابطه برخي عوامل فرهنگي- اجتماعي با افت تحصيلي دانشجويان ايثارگر( عباس کرمي 1390 )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

.ir' target='_blank' style='color:#000;text-decoration:none;box-shadow:none;border-bottom:none'>پژوهش متغیرهایدارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه بررسي رابطه برخي عوامل فرهنگي- اجتماعي با افت تحصيلي دانشجويان ايثارگر( عباس کرمي 1390 ) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی-  اجتماعی  با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر( عباس کرمی 1390 )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته جامعه شناسی

پس از مشخص شدن متغیرها به طراحی گویه ها و مؤلفه های بیان کننده هر متغیر در قالب یک پرسشنامه اقدام کردیم و پس از تعدیل و اصلاحات لازم که توسط استادان راهنما و مشاور ،گویه ها به شرحی که در جدول زیر آمده است تدوین گردید.در این جدول متغیر های زمینه ایی ،وابسته و مستقل به تفکیک شماره سؤالات مندرج در پرسشنامه معرفی شده است.

جدول (3-1): متغیرهای پژوهش

متغیرهای پژوهش
متغیر زمینه ایی وضعیت اقتصادی و اجتماعی
متغیر وابسته افت تحصیلی

متغیرهای مستقل

سرمایه فرهنگی
سرمایه اجتماعی شبکه
حمایت های بنیاد شهید و امور ایثارگران
احساس تعلق به دانشگاه

جدول(3-3):  متغیرهای پژوهش و شماره سوال های پرسشنامه

متغیر های پژوهش شماره سؤالها تعداد سؤالها
متغیر وابسته افت تحصیلی 7-8 2
سرمایه فرهنگی فعالیت ها 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-33-37-38 16
دانش فرهنگی 28-29-30-31-34-35-36 7
زبان 32 1
سرمایه اجتماعی شبکه اندازه 14 1
ترکیب
کارکرد 44-45-46-47-48-49-50-51 8
بعد تعاملی
حمایت های بنیاد شهید 39-40-41-42-43 5
احساس تعلق به دانشگاه 52-53-54 3
متغیر های زمینه ایی 1-2-3-4-5-6-9-10-11-12-13 11
جمع کل54

در این بررسی از نظریه سرمایه فرهنگی پیربوردیو و نظریه سرمایه اجتماعی شبكه به عنوان پشتیبان استفاده شده است.

لینک کمکی