فایل word پرسشنامه سرمايه اجتماعي خانواده (نرگس اکبري 1393)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه سرمايه اجتماعي خانواده (نرگس اکبري 1393) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه سرمایه اجتماعی خانواده (نرگس اکبری 1393)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای 33 سوال بوده و توسط اکبری و همکاران 1393 ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

مفاهیم و ابعاد و شماره پرسش ها- سرمایه اجتماعی خانواده

مفهوم ابعاد شاخص ها زیر شاخص ها زیر شاخص ها ی 1
 

سرمایه اجتماعی خانواده

 

 

 

 

 

 

 

ارتباطات درون خانوادگی (ارتباط والدین با همدیگر و با فرزندان)

 

 

 

 

کمی

 

ارتباطات تعاملات بین والدین و فرزندان: سوالات 1و2و3
ساختار تحرک خانواده 4و
انتظارات

9و 10و

کیفی

همفکری و مشورت 8و  6و 7و 14
اثرگذاری
همدلی
ابراز محبت

وضعیت گفتگو

(روابط گفتمانی)

قدرت خطاپذیری 17
اعتقاد به مشورت  12
تبادل نظر و مباحثه5

اعتماد 30و 11
همکاری
ارتباطات بیرون خانوادگی (ارتباط با دوستان و خویشاوندان و همسایگان) کمی

ارتباطات

ارتباط با خویشاوندان 22و
ارتباط با همسایگان 18و 19و 21
ارتباط با دوستان 24و 23
ساختار تعداد دوستان25
تعداد خویشاوندان 15
کیفی شناخت میزان شناخت از همسایگان: 28و 20و27

26 و 31و 32و 33

29و

اعتماد
همکاری

لینک کمکی