فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي شاخص هاي کليدي ارزيابي عملکرد مديريت پرسنلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي شاخص هاي کليدي ارزيابي عملکرد مديريت پرسنلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد مدیریت پرسنلی

فصل دوم : ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 12

2-2 هوش سازمانی.. 13

1-2-2 سیستم هوش تجاری به عنوان هسته تصمیم گیری.. 14

2-2-2 كاربرد هوش كسب و كار در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی.. 15

3-2-2 نیازمندی های ارزیابی هوش تجاری در سیستم های برنامه ریزی منابع انسانی.. 16

3-2 ارزیابی عملکرد: 17

1-3-2 سیر تحول ارزیابی عملکرد. 18

2-3-2 ارکان ارزیابی عملکرد چه چیزی باید مورد ارزیابی قرارگیرد؟. 19

3-3-2 ارزیابی چه زمانی صورت می پذیرد؟. 20

4-3-2 انواع ارزیابی.. 20

5-3-2 رویکردهای ارزیابی عملکرد. 22

6-3-2 مراحل ارزیابی عملکرد. 23

7-3-2 مدلهای ارزیابی عملکرد. 23

8-3-2 ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد. 24

9-3-2 نقش فناوری اطلاعات در ارزیابی عملکرد. 25

4-2 مدیریت منابع انسانی.. 25

1-4-2 عملکردها مدیریت منابع انسانی.. 26

2-4-2 تشریح مدل جامع ارزیابی عملکرد منابع انسانی.. 26

3-4-2 الگوهای متداول ارزیابی عملکرد سازمان ها و دستگاه های اجرایی.. 26

4-4-2 جایگاه و نقش نظام ارزیابی عملکرد در فرآیند توسعه منابع انسانی سازمان.. 27

5- 2  اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمان.. 29

6-2 مدیریت راهبردی – برنامه ریزی راهبردی.. 30

7-2 مدل SWOT.. 32

8-2 مراحل پیاده سازی مدل  BSC.. 33

1-8-2  تعیین اندازه سازمان.. 33

2-8-2 تجزیه و تحلیل موقعیت سازمان.. 33

3-8-2 تثبیت چشم انداز. 34

4-8-2 تعیین استراتژی های سازمان.. 34

5-8-2 تعیین وجه های مناسب برای شرکت.. 34

6-8-2 تدوین اهداف استراتژیک برای جنبه های تعیین شده 34

9-2 کارت امتیاز متوازن.. 35

10-2 . شاخص. 35

11-2 داشبورد. 36

1-11-2 داشبوردها، اندازه گیری عملکرد سازمانی و مدیریت.. 38

2-11-2 اثرات پیاده سازی داشبورد بر سازمان.. 38

12-2 برای ارزیابی برنامه توسعه دانشگاه  میتوان دو نقش در نظر گرفت.. 38

1-12-2 ارزیابی  زمینه و محیط.. 39

2-12-2 ارزیابی درون داد. 39

3-12-2 ارزیابی فرآیند. 39

4-12-2 ارزیابی برون داد. 39

5-12-2 مدیریت دانشگاهی.. 40

13-2 عناصر اصلی تشکیل دهنده آموزش عالی و تنگناهای موجود. 41

14-2 هیات علمی.. 42

15-2 قوانین و مقررات و آیین نامه ها 42

16-2 حوزه های مرتبط با اعضای هیات علمی.. 43

1-16-2 فعالیت های فرهنگی – تربیتی – اجتماعی.. 43

2-16-2 فعالیت های آموزشی.. 43

3-16-2 فعالیت های پژوهشی و فناوری.. 43

4-16-2 فعالیت های علمی و اجرایی.. 43

5-16-2 شاخص های مالی.. 43

17-2 پیشینه 44

لینک کمکی