فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي شاخص¬ها و موانع حکمراني خوب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي شاخص¬ها و موانع حکمراني خوب کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی شاخص ها و موانع حکمرانی خوب

1-2- پیشینه و ضرورت انجام پژوهش 4

فصل دوم: چارچوب نظری

گفتار نخست: تعریف حکمرانی خوب و بیان شاخص های آن.. 18

الف- تعریف مفهوم حکمرانی خوب.. 18

ب- شاخص های حکمرانی خوب در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی.. 19

گفتار دوم: ضرورت ها و الزامات حکمرانی خوب از رهگذر تعامل حکومت، شهروندان و نهادهای مدنی در جامعه امروز. 23

گفتار سوم: تحلیل راهبردی حکمرانی خوب در چارچوب مدل سیستمی.. 26

الف- توضیح اجمالی مدل سیستمی.. 26

ب- ترسیم مدل سیستمی.. 28

ج- اهداف نظریه عمومی سیستم ها و مدل سیستمی.. 30

د- مزایای رویکرد و مدل سیستمی.. 30

ه- حکمرانی خوب در چارچوب مدل سیستمی.. 31

گفتار چهارم: تحلیل نظری موانع حکمرانی خوب در چارچوب ساخت حکومت
و نوع فرهنگ سیاسی.. 33

لینک کمکی