فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي شخصيت پردازي با تاکيد بر شخصيت کانوني در داستان‌هاي نوجوان دفاع مقدس، دهه¬ي هفتاد (با تکيه بر ده کتاب برگزيده¬ي اين دهه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي شخصيت پردازي با تاکيد بر شخصيت کانوني در داستان‌هاي نوجوان دفاع مقدس، دهه¬ي هفتاد (با تکيه بر ده کتاب برگزيده¬ي اين دهه) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، دهه ی هفتاد (با تکیه بر ده کتاب برگزیده ی این دهه)

فصل اول:کلیات.. 5

1 -1 بخش اول: نوجوان.. 6

1-1-1 تعریف دوره نوجوانی.. 6

1-1-2 خصوصیات این دوره.. 6

1-2 بخش دوم: تعریف ادبیات کودک و نوجوان.. 8

1-2-1 هدف از داستان نویسی.. 9

1-2-2 داستان نوجوان.. 10

1-2-3 وظایف ادبیات کودک و نوجوان.. 11

فصل دوم:شخصیت پردازی.. 12

2-1 بخش اول: تعاریف.. 13

2-1-1 تعریف شخصیت.. 13

2-1-1-1 تفاوت تیپ و شخصیت.. 14

2-2 بخش دوم: شیوه‌های شخصیت پردازی.. 15

2-2-1 شیوه کلی: مستقیم،  غیرمستقیم.. 15

2-2-1-1 روش مستقیم.. 16

2-2-1-2 روش‌های غیر مستقیم.. 16

2-2-1-2-1 کنش.. 17

2-2-1-2-2 گفتار.. 17

2-2-1-2-3 نام.. 18

2-2-1-2-4 محیط و وضع ظاهری.. 18

2-3 بخش سوم: انواع شخصیت‌های داستانی.. 20

2-3-1 کلی: پویا و ایستا (یا ساده و جامع).. 20

2-3-2 جزئی: انواع شخصیت‌های فرعی به تفصیل.. 20

2-3-1-1 شخصیت پویا.. 20

2-3-1-2 شخصیت ایستا.. 20

2-3-1-3 شخصیت ساده و جامع.. 21

2-3-2 انواع شخصیت‌های فرعی به تفصیل.. 22

2-3-2-1شخصیت قراردادی:.. 22

2-3-2-2 شخصیت نوعی:.. 22

2-3-2-3شخصیت نمونه:.. 22

2-3-2-4 شخصیت شرور:.. 23

2-3-2-5 شخصیت‌های غیرواقعی:.. 23

2-3-2-6 شخصیت تمثیلی:.. 24

2-3-3 شخصیت‌های اصلی و فرعی.. 24

2-3-3-1 شخصیت اصلی:.. 24

2-3-3-2 شخصیت فرعی:.. 25

فصل سوم: تحلیل و بررسی شخصیت‌های داستان‌ها.. 26

3-1 سال 70 27

3-1-1 زندگی نامه.. 27

3-1-2 گل‌های سرخ کاغذی.. 27

3-1-2-1 خلاصه.. 27

3-1-2-2 درونمایه.. 28

3-1-2-3 تحلیل کلی.. 29

3-1-2-4 تحلیل شخصیت.. 31

3-2 سال 71 38

3-2-1 زندگی نامه.. 38

3-2-2 دیگر از پرستوها خبری نیست.. 38

3-2-2-1 تا صبح در باران.. 38

3-2-2-1-1 خلاصه.. 38

3-2-2-1-2 درونمایه.. 39

3-2-2-1-3 تحلیل کلی.. 39

3-2-2-1-4 تحلیل شخصیت.. 40

3-2-2-2 یاوران حرّ.. 42

3-2-2-2-1خلاصه.. 42

3-2-2-2-2 درونمایه.. 43

3-2-2-2-3 تحلیل کلی.. 43

3-2-2-2-4 تحلیل شخصیت.. 44

3-2-2-3 انتظار.. 47

3-2-2-3-1خلاصه.. 47

3-2-2-3-2 درونمایه.. 47

3-2-2-3-3 تحلیل کلی.. 47

3-2-2-3-4 تحلیل شخصیت.. 47

3-2-2-4 در مسیر بازگشت.. 48

3-2-2-4-1 خلاصه.. 48

3-2-2-4-2 درونمایه.. 49

3-2-2-4-3 تحلیل کلی.. 49

3-2-2-4-4 تحلیل شخصیت.. 49

3-2-2-5 راهی برای فرار.. 52

3-2-2-5-1 خلاصه.. 52

3-2-2-5-2 درونمایه.. 53

3-2-2-5-3 تحلیل کلی.. 53

3-2-2-5-4 تحلیل شخصیت.. 53

3-2-2-6 با پرستوهای مهاجر.. 57

3-2-2-6-1خلاصه.. 57

3-2-2-6-2 درونمایه.. 58

3-2-2-6-3 تحلیل کلی.. 58

3-2-2-6-4 تحلیل شخصیت.. 58

3-3 سال 72 63

3-3-1 زندگی نامه.. 63

3-3-2 تحلیل کتاب.. 63

3-3-3 مشق خاکی.. 63

3-3-3-1 آن شب عجیب.. 63

3-3-3-1-1خلاصه.. 63

3-3-3-1-2 درونمایه.. 64

3-3-3-1-3 تحلیل کلی.. 64

3-3-3-1-4 تحلیل شخصیت.. 65

3-3-3-2  شب حادثه.. 68

3-3-3-2-1 خلاصه.. 68

3-3-3-2-2 درونمایه.. 69

3-3-3-2-3 تحلیل کلی.. 70

3-3-3-2-4 تحلیل شخصیت.. 70

3-3-3-3 جزیره تپه ماهورها.. 73

3-3-3-3-1خلاصه.. 73

3-3-3-3-2 درونمایه.. 74

3-3-3-3-3 تحلیل کلی.. 74

3-3-3-3-4 تحلیل شخصیت.. 74

3-4 سال 73 77

3-4-1 زندگی نامه.. 77

3-4-2 دست‌ها پشت گردن.. 77

3-4-2-1 خلاصه.. 77

3-4-2-2 درونمایه.. 78

3-4-2-3 تحلیل کلی.. 78

3-4-2-4 تحلیل شخصیت.. 79

3-5 سال 74 86

3-5-1 زندگی نامه.. 86

3-5-2 در سوگ سهراب.. 86

3-5-2-1 خلاصه.. 86

3-5-2-2 درونمایه.. 87

3-5-2-3 تحلیل کلی.. 87

3-5-2-4 تحلیل شخصیت.. 88

3-6 سال 75 100

3-6-1 زندگی نامه.. 100

3-6-2 مهمان مهتاب.. 100

3-6-2-1 خلاصه.. 100

3-6-2-2 درونمایه.. 101

3-6-2-3 تحلیل کلی.. 102

3-6-2-4 تحلیل شخصیت.. 102

3-7 سال 76 124

3-7-1 زندگی نامه.. 124

3-7-2 زمانی برای بزرگ شدن.. 124

3-7-2-1 خلاصه.. 124

3-7-2-2 درونمایه.. 125

3-7-2-3 تحلیل کلی.. 126

3-7-2-4 تحلیل شخصیت.. 126

3-8 سال 77 134

3-8-1 نصف کشتی؟ نصف دریا!.. 134

3-8-1-1 خلاصه.. 134

3-8-1-2 درونمایه.. 135

3-8-1-3 تحلیل کلی.. 135

3-8-1-4 تحلیل شخصیت.. 136

3-9 سال 78 143

3-9-1 زندگی نامه.. 143

3-9-2 گردان چهار نفره.. 144

3-9-2-1 خلاصه.. 144

3-9-2-2 درونمایه.. 145

3-9-2-3 تحلیل کلی.. 145

3-9-2-4 تحلیل شخصیت.. 146

3-10 سال 79 153

3-10-1 زندگی نامه.. 153

3-10-2 آن مرد در باران رفت.. 153

3-10-2-1خلاصه.. 153

3-10-2-2 درونمایه.. 155

3-10-2-3 تحلیل کلی.. 155

3-10-2-4 تحلیل شخصیت.. 157

لینک کمکی