فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي شدت و تداوم و فراواني خشکسالي هاي اقليمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي شدت و تداوم و فراواني خشکسالي هاي اقليمي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی شدت و تداوم و فراوانی خشکسالی های اقلیمی

1-9 سوابق تحقیق 6

فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق

2-1 مفهوم كلی خشكسالی 11

2-2 انواع خشكسالی 12

2-2 -1 خشكسالی هواشناختی 12

2-2 -2 خشكسالی هیدرولوژیكی 13

2-2 -2-1  خشكسالی هیدرولوژیكی و آمایش سرزمین(كاربری اراضی) 14

2-2 -3 خشكسالی كشاورزی 15

2-2 -4 خشكسالی اقصادی- اجتماعی 15

2-3  پیامد اثرات خشكسالی 16

2-4- شدت و وسعت خشكسالی 16

2-5 – ملاحظات خشكسالی در رابطه با ایران 17

2-6 ویژگیهای فضایی و زمانی خشكسالی 18

2-6 -1 آغاز و خاتمه خشكسالی 18

2-6 -2 شدت خشكسالی 19

2-6 -3 فراوانی خشكسالی 20

2-6 -4 وسعت منطقه ای خشكسالی 20

2 -7  روش های مطالعه خشكسالی 20

2 -7-1- روش مطالعه بیلان آبی 21

2-7-2- شاخص ترنتوایت 21

2-7-3  شاخص خشكسالی پالمر(PSDI ) 22

2-7-4 روش های تحلیل جریان 25

2-7-5 روش تحلیل داده های بارندگی 25

2-7-6 – روشهای تحلیل سینوپتیكی 26

2-7-7 روش استفاده از اطلاعات ژئومورفولوژیك و تاریخی 27

لینک کمکی