فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي شرايط مناسب فضاهاي آموزشي و فرهنگي همساز با اقليم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي شرايط مناسب فضاهاي آموزشي و فرهنگي همساز با اقليم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 برنامه ریزی فضاهای آموزشی. 11

2-2 فضاهای آموزشی. 13

2-2-1 مطلوبیت زمین مدرسه 13

2-3 ساختمان مدرسه 14

2-4 ویژگی های کلاس درس. 14

2-4-1 بررسی نور طبیعی. 14

2-4-2 رنگ. 15

2-4-3 جایگاه معلم 15

2-4-4 میز و نیمکت. 15

2-5 نام مدرسه 15

2-6 تابلو ها و کتیبه ها 16

2-7  درب ورودی 16

2-8  ضوابط مکان یابی و ساختن محیط های آموزشی. 16

2-8-1 دسترسی. 16

2-8-2 آسایش محیطی. 16

2-8-2-1 نور 17

2-8-2-2 نوع نور موردنیاز 19

2-9  مکان یابی و شرایط انتخاب زمین 20

2-9-1 سازگاری 20

2-9-1-1 سازگاری موقعیت مکانی 20

2-9-1-2 کاربری های سازگار – ناسازگاری موقعیت مکانی 20

2-9-2 مطلوبیت. 21

2-9-2-1 شرایط محیطی 21

2-9-3 ظرفیت. 22

2-10 ایمنی واحدهای آموزشی. 22

2-10-1 ایمنی در مقابل سوانح طبیعی. 22

2-10-2 ایمنی در مقابل سوانح غیرطبیعی. 23

2-10-3 ایمنی در ارتباط با حوادث داخلی مدرسه 23

2-11 سرانه فضاهای محوطه 24

2-11-1 صف جمع و تفریق 24

2-11-2 فضای بازی و ورزش. 24

2-11-3 فضای سبز 24

2-11-4 فضای توقف وسایل نقلیه 24

2-11-5 فضاهای ارتباطی غیرمفید 25

2-11-6 فضاهای ارتباطی. 25

2-12 مساحت زمین موردنیاز برای ساختمان های آموزش یک طبقه 25

2-13 مساحت زمین موردنیاز برای ساختمان های آموزشی بالای یک طبقه 25

2-14 نگاهی به ویژگی های اقلیمی منطقه مورد مطالعه و رابطه آن با موضوع تحقیق 25

2-14-1 نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در رابطه با ساختار فضاهای آموزشی. 25

2-14-2 نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در تعیین جهت ساختمان 26

2-14-3 ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل مرطوب 26

2-14-4 فرم ساختمان در رابطه با اقلیم 27

2-14-4-1 تابش آفتاب حرارت 28

2-14-4-2 تشخیص مواقع گرم و سرد یک محل 28

2-14-4-3 تأثیر زوایه تابش 28

2-14-4-4 تاثیر سایه بان ها 29

2-14-4-5 باد 30

2- 14-5 تهیوه موردنیاز در اقلیم معتدل و مرطوب 30

2-14-6 بارندگی و رطوبت. 31

2-14-6-1 راه های نفوذ رطوبت به ساختمان 31

2-14-6-2 نفوذ آب باران 32

2-14-6-3 تعرق 32

2-14-7 روش های بهره وری از عناصر اقلیمی در کیفیت ساختمان های آموزشی. 33

2-15 اصول و قوانین در ساخت و سازهای ساختمان های آموزشی در اقلیم معتدل و مرطوب 34

2-15-1 نیازهای حرارتی. 34

2-15-2 جهت استقرار ساختمان 34

2-15-3 فرم کالبدی و سازماندهی پلان 34

2-15-4 اندازه پنجره ها و سایبان 35

2-15-5 مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی. 35

2-15-6 سیستم مکانیکی. 35

2-16 سوابق تحقیق 40

لینک کمکی