فایل word پرسشنامه مسئوليت پذيري اجتماعي( زهره موتوري1392-1391)

ی شده است پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی( زهره موتوری1392-1391) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت پذیری اجتماعی جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده می شود. ) زهره موتوری1392-1391( . در این پرسشنامه (37) سوال در رابطه با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت مطرح شده و بر اساس طیف هفت گزینه  ای لیکرت (خیلی کم، کم، نسبتا کم، متوسط، نسبتا زیاد، زیاد، خیلی زیاد) تنظیم شده است. ذکر این مطلب ضروری می باشد که با توجه به این که ابعاد مورد نظر جهت بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی علاوه بر ابعاد چهارگانه مدل کارول، بعد محیط زیست

فایل word همگامي مديريت دانش با توسعه استراتژي هاي سرمايه انساني

ن کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word همگامي مديريت دانش با توسعه استراتژي هاي سرمايه انساني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word همگامي مديريت دانش با توسعه استراتژي هاي سرمايه انساني : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9چکیده مقاله: امروزه بیشتر سازمان های توسعه یافته و بزرگ دریافته اند که مدیریت دانش می تواند نقش مهمی در تکمیل و موفقیت استراتژی های سرمایه انسانی آنان ایفا کند. شاید ارائه تعریفی از همگامی مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش مشکل به نظر برسد . مدیریت دانش در یک نگاه دقیق به معنای توسعه،اشت

فایل word بررسي امکان خودسوزي زغالسنگ در لايههاي شيبدار يک سيستم استخراج مکانيزه

تمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي امکان خودسوزي زغالسنگ در لايههاي شيبدار يک سيستم استخراج مکانيزه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word بررسي امکان خودسوزي زغالسنگ در لايههاي شيبدار يک سيستم استخراج مکانيزه : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10چکیده مقاله: خودسوزی زغالسنگ یک فرایند آرام و کند بوده که در آن زغالسنگ میتواند با اکسیژن موجود در هوا ترکیبشده و منجر به آزادسازی گرما شود و با استمرار این عمل نهایتاً زغالسنگ آتش میگیرد. این پدیده، یکی از دلایل عمدهآتشسوزیها د