فایل word پرسشنامه ارزيابي فعاليت بدني( Aadahl and Jorgensen, 2003)

امه ارزیابی فعالیت بدنی( Aadahl and Jorgensen, 2003) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. رشته علوم بهداشتی در تغذیه در این مطالعه میزان فعالیت بدنی روزانه با تکمیل پرسشنامه فعالیت بدنی که در مطالعات قبلی در اروپا تهیه شده و اعتبار آن به تایید رسیده است، ارزیابی شد Aadahl and Jorgensen, 2003)). روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران توسط مطالعه ای كه در استان اصفهان انجام شده، به تایید رسیده است (Kelishadi et al., 2007). این پرسشنامه به نحوی تهیه شده که در عین سادگی بر اساس شدت فعالیت بدنیMetabolic Equivalent (MET) به 9 ردیف تقسیم شده و ردیف های آن از بالا به پایین از بی تحرکی (9/0MET=) تا

فایل word ارزيابي شاخصه هاي توسعه پايدار در شهرهاي جديد (نمونه موردي شهر جديد پرند)

احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word ارزيابي شاخصه هاي توسعه پايدار در شهرهاي جديد (نمونه موردي شهر جديد پرند)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word ارزيابي شاخصه هاي توسعه پايدار در شهرهاي جديد (نمونه موردي شهر جديد پرند) : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14چکیده مقاله: توسعه پایدار حالت تعادل و توازن میان ابعاد مختلف توسعه است که هدف آن بهبود بخشیدن به شرایط کیفی زندگی انسان است. دستیابی به توسعه پایدار شهری به منظور بهره برداری مناسب از منابع و ایجاد رابطه متعادل و متوازن میا

فایل word شهروند شرکتي جهاني: چارچوب کسب و کار يکپارچه

ز داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word شهروند شرکتي جهاني: چارچوب کسب و کار يکپارچه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word شهروند شرکتي جهاني: چارچوب کسب و کار يکپارچه : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :18چکیده مقاله: فجایع اقتصادی، اجتماعی سیاسی و طبیعی اخیر نشان دهنده ناپایدار و شکننده بودن بازار جهانی است. شهروند شرکتی به معنای توسعه روابط متقابل سودمند، تعاملی و اعتماد برانگیز میان شرکت و طیف گسترده ذینفعان کارکنان، -مشتریان، جوامع، تامین کنندگان، دولت ها، سرمایه گذاران و حتی سازمان های مردم نهاد و فعالان از طریق اجرای راهب