فایل word مگس ميوه شرقي Oriental fruit fly

ی: این مگس از آفات مهم بسیاری از انواع میوه می باشد كه بندرت روی كدوئیان نیز مشاهده می شود. Waterhouse در سال 1993 این آفت را یكی از پنج گونه آفت مهم كشاورزی درآسیای جنوب شرقی دانسته است. اطلاعاتی در مورد اهمیت این گونه در تمام آسیا حتی مناطقی كه آفت هنوز گزارش نشده است وجود دارد. بر همین اساس از میان این كمپلكس گونه های carambolae و B. papayae كه دارای انتشار وسیع تر هستند ، خسارتزا نیز می باشند. I.M.White گزارش نمود كه این دو گونه و B. occipitalis، B.philippinensis و B.kandiensis همانند B.dorsalis خسارتزا هستند درحالی كه B.caryeae ممكن است خسارتزا باشد و گونه B.pyrifoliae تنها در مناطق محدودی آفت محسوب می شو

فایل word ارزشهاي ازيادرفتهي معماري پايدار ايراني در ماندگاري محيط زيست

متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word ارزشهاي ازيادرفتهي معماري پايدار ايراني در ماندگاري محيط زيست،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word ارزشهاي ازيادرفتهي معماري پايدار ايراني در ماندگاري محيط زيست : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17چکیده مقاله: امروزه معماری پایدار مفهومی است حائز اهمیت که مورد بحث و کاوش قرار میگیرد،معماری پایدار یک روش در طراحی است و اظهار آنچه را ما برای بقا نیاز داریم میتوانیم از محیط زیست به دست آوریم،به بیانی زمانی معماری، پایدارمیماند که به موازات طبیعت باشد

فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق الگوهاي منجر به بارش

ست مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش 2- مبانی نظری تحقیق. 12 2-1- مقدمه. 12 2-2- فرآیند بارش 12 2-3- بارش و مشخصات آن. 13 2-3-1- تقسیم بندی بارش 14 2-3-4-1- بارش همرفتی.. 15 2-3-4-2- بارش کوهستانی.. 16 2-3-4-3- بارش سیکلونی 17 2-3-2-اندازه گیری بارندگی. 17 2-4- مفهوم بارش سنگین.. 17 2-5- عوامل و محل حدوث بارش سنگین.. 18 2-6- انواع روشهای مطالعه بارش سنگین. 19 2-7- بارندگی های یک روزه  (24 ساعته).. 21 2-8- متوسط بارندگی ماهانه. 22 2-9- بارندگی فصلی.. 22 2-10-  فضای شهری.. 22 ... برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنیددانلود این فایل