فایل word بررسي محدوديت هاي حق کار زنان از منظر فقي و حقوقي

ن مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي محدوديت هاي حق کار زنان از منظر فقي و حقوقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل word بررسي محدوديت هاي حق کار زنان از منظر فقي و حقوقي : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16چکیده مقاله: حق کار زنان پس از انقلاب صنعتی و پیدایش کارخانه های نوین صنعتی، درصدر مباحث سیاسی و اجتماهی قرار گرفت و نگرش های متفاوتی نسبت به این موضوع پدیدار گشت. از یک مسئله، یکی از مولفه های مهم از هم پاشیدگی نهاد خانواده و خدشه دار کردن کرامت و حیثیت زن در غرب گردید، و از سوی دیگر، در شرق و برخی جوامع اسلامی، با

فایل word پيشينه ومباني نظري دست برتري

ری دست برتری از همان آغاز شکل گیری تمدن، انسانها در به کارگیری ابزار از یک دست بیشتر از دست دیگر استفاده کرده اند و بنا به دلایل خاصی، دست راست در اغلب انسان ها دست مسلط بوده است. بعد از سال ها مطالعه بر روی عدم تقارن مغز، روان شناسان به کارکرد متفاوت نیمکره مغز پی برده اند. ساختار متفاوت مغز در افراد منجر به پردازش های هیجانی متفاوت و در نتیجه ی الگوی شخصیتی متفاوت می شود. ضایعه های نیمکره های راست و چپ تأثیرات متفاوتی به رفتار هیجانی دارند و تأثیر قابل توجهی بر عملکرد افراد می گذارد.(به نقل از علی پور ، صادقی، و همکاران، 1391). بدن انسان دارای اندام های ز

فایل word پرسشنامه بررسي عوامل موثر بر روي رابطه رضايت و وفاداري مشتريان( بهاري 1391)

روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان( بهاری 1391) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. پرسشنامه ازگزاره های مرتبط باشاخصهای مدل برای بررسی نظرات مصرف کنندگان استفاده شده است به طوری که درهر گزاره میزان موافق بودن مصرف کنندگان بامعیارمطرح شده درآن گزاره دریک مقیاس پنج تایی لیکرت(از1به معنای کاملاًموافق تا5به معنای کاملاًمخالف)دررابطه باوضعیت موجودبررسی شده است. جدول3-2 شاخصها ومنابع پرسشنامه متغیر تعداد سوالات پرسشنامه منبع سوالات مقیاس اندازه گیری تکرار مصرف 2-1 Ching Chan Cheng et al  , 2011 لیکرت سهولت در خرید 5-3 Ching Chan Cheng et al  , 2011 لیکرت رضای